روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 4

پس از ۵۰ سال اولین فضانورد ناسا هنگام آموزش استعفا کرد

خبر فضایی
پس از ۵۰ سال اولین فضانورد ناسا هنگام آموزش استعفا کرد
1397/06/06
22:57:49