روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

پیش‌بینی بهتر هوا با ماهواره کوچک "ناسا"

خبر فضایی
پیش‌بینی بهتر هوا با ماهواره کوچک
1397/07/05
17:46:28