روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 9

چه مدت طول می‌کشد تا با سرعت نور از کهکشان راه شیری عبور کنید؟

خبر فضایی
چه مدت طول می‌کشد تا با سرعت نور از کهکشان راه شیری عبور کنید؟
1397/04/21
20:13:02