روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 14

کاخ سفید جزئیاتی تازه را از نیروی فضایی ایالات متحده منتشر کرد

خبر فضایی
کاخ سفید جزئیاتی تازه را از نیروی فضایی ایالات متحده منتشر کرد
1397/08/05
10:37:39