روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 18

کاهش هزینه تصویربراری ماهواره‌ای با نانوماهواره‌ها

خبر فضایی
کاهش هزینه تصویربراری ماهواره‌ای با نانوماهواره‌ها
1397/10/14
13:22:57