روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

کاوشگر ناسا صدای بادهای مریخی را ضبط کرد

خبر فضایی
کاوشگر ناسا صدای بادهای مریخی را ضبط کرد
1397/09/18
10:35:49