روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 21

کاوشگر وویجر ۲ به لبه منظومه شمسی نزدیک‌تر شد

خبر فضایی
کاوشگر وویجر ۲ به لبه منظومه شمسی نزدیک‌تر شد
1397/08/28
11:30:24