روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

کشف ستاره‌ای با قدمت ۱۳.۶ میلیارد سال

خبر فضایی
کشف ستاره‌ای با قدمت ۱۳.۶ میلیارد سال
1397/08/14
11:55:12