روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

کشف کهکشان شبح در فاصله ۱۳۰ هزار سال نوری راه شیری

خبر فضایی
کشف کهکشان شبح در فاصله ۱۳۰ هزار سال نوری راه شیری
1397/08/23
13:39:50