روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 14

گام‌های نهایی به ثمر رسیدن «ظفر»/ سیاست‌های کلان کشور زمان دقیق پرتاب را مشخص می‌کند

خبر فضایی
گام‌های نهایی به ثمر رسیدن «ظفر»/ سیاست‌های کلان کشور زمان دقیق پرتاب را مشخص می‌کند
1397/10/02
10:18:53