روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

۳ سنگریزه‌ از ماه ۸۵۰ هزاردلار فروش رفت/ آزادسازیِ اجرام فضایی

خبر فضایی
۳ سنگریزه‌ از ماه ۸۵۰ هزاردلار فروش رفت/ آزادسازیِ اجرام فضایی
1397/09/20
12:25:25