روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 11

۵ و ۶ مرداد طولانی‌ترین ماه گرفتگی قرن ۲۱

خبر فضایی
۵ و ۶ مرداد طولانی‌ترین ماه گرفتگی قرن ۲۱
1397/04/06
08:12:46