روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 9

۶ علم فضایی منطقه در تسخیر ایران/ از پرتاب ماهواره‌های دانشجویی تا برنامه‌ریزی برای اعزام انسان به فضا

خبر فضایی
۶ علم فضایی منطقه در تسخیر ایران/ از پرتاب ماهواره‌های دانشجویی تا برنامه‌ریزی برای اعزام انسان به فضا
1397/09/25
09:58:29