روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 18

۸۰ درصد توان ما در بخش ماهواره ها بومی است

خبر فضایی
۸۰ درصد توان ما در بخش ماهواره ها بومی است
1397/03/22
14:30:39