روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 61

انعکاس خبر برگزاری کارگاه آموزشی" فناوری فضایی و کاربردهای آن" ویژه خبرنگاران و گزارشگران رسانه‌ها به میزبانی پژوهشگاه فضایی ایران در سایر رسانه‌ها

خبر
انعکاس خبر برگزاری کارگاه آموزشی
1398/05/20
15:16:31