روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 34

ایستگاه زمینی رصد ماهواره‌های ناهید۲ و پارس ۱ در تبریز راه‌اندازی می‌شود

خبر
ایستگاه زمینی رصد ماهواره‌های ناهید۲ و پارس ۱ در تبریز راه‌اندازی می‌شود
1399/06/10
20:38:16