روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 186

تست‌های ماهواره «پارس ۱» به پایان رسید

خبر
تست‌های ماهواره «پارس ۱» به پایان رسید
1399/06/24
14:04:24