روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 84

سامانه رادیوتلسکوپ فضایی به بهره برداری رسید

خبر
سامانه رادیوتلسکوپ فضایی به بهره برداری رسید
1398/05/25
12:59:33