روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 42

پارس ۱ تا پایان سال به پرتابگر تحویل داده می‌شود/ آغاز برنامه‌های تحقیقاتی برای ساخت ماهواره‌های سنجشی

خبر
پارس ۱ تا پایان سال به پرتابگر تحویل داده می‌شود/ آغاز برنامه‌های تحقیقاتی برای ساخت ماهواره‌های سنجشی
1398/04/17
09:53:20