روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 18

دوره "آموزش مقدماتی نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره‌ای SNAP" برگزار شد

خبر داخلی
دوره
1400/10/06
11:38:04