روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 19

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک ترویجی _ آموزشی پژوهشگاه فضایی ایران با اداره آموزش و پرورش 

خبر داخلی
انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک ترویجی _ آموزشی پژوهشگاه فضایی ایران با اداره آموزش و پرورش 
1400/03/23
17:14:15