روشن تیره
بازدید صفحه: 10829بازدید روز صفحه: 1

مرکز تحقیقات فضایی

مرکز تحقیقات فضایی
آدرس :تهران، طرشت، بلوار شهید تیموری، نرسیده به بزرگراه شیخ فضل اله نوری، شماره ۱۸۲ کد پستی: ۱۴۵۹۷۷۷۵۱۱
تلفن :02163192120
نمابر: 02166008615