روشن تیره
بازدید صفحه: 14307بازدید روز صفحه: 0

پژوهشکده سامانه‌های ماهواره

پژوهشکده سامانه‌های ماهواره
آدرس :تهران،خیابان سعادت آباد، خیابان شهیدهادی میرحسینی (چهاردهم)، شماره ۷۴ ، کد پستی: ۱۹۹۷۹۹۴۳۱۳
تلفن :02122064470
نمابر: 02122093441